#
โรงเรียน
ผลแข่งขัน
ทีม
กรรมการ
ผู้แข่งขัน
ครู
ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ผู้ฝึกสอน ผู้แข่งขัน กรรมการ
1 โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี 35 60 65 46
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน 36 19 71 52
3 โรงเรียนบ้านขนาด 19 16 34 31
4 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 39 34 86 62
5 โรงเรียนบ้านจานบัว 52 21 107 79
6 โรงเรียนบ้านตระกวน 61 22 127 91
7 โรงเรียนบ้านตระกาจ 31 28 75 49
8 โรงเรียนบ้านตาแบน 18 12 36 25
9 โรงเรียนบ้านตายู 11 13 27 19
10 โรงเรียนบ้านตูม 101 91 340 178
11 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 22 22 48 29
12 โรงเรียนบ้านโนนแก 12 29 30 16
13 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 53 28 118 82
14 โรงเรียนบ้านปุน 41 42 83 50
15 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 103 88 243 152
16 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 68 50 151 74
17 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 17 18 32 26
18 โรงเรียนบ้านสลับ 24 19 53 39
19 โรงเรียนบ้านสะพุง 27 35 64 35
20 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 33 43 66 44
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 46 44 103 67
22 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 22 12 41 27
23 โรงเรียนบ้านหนองรุง 10 19 23 11
24 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 63 51 114 89
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 10 9 20 15
26 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 49 52 108 82
รวม 1,003 877 2,265 1,470  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com