#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
74
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ผมหอม
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
70.5
21
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย ทินกฤต ศิริโภคานนท์
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ จันทา
3.เด็กชาย อชิระ อยู่หนองฉาง
1.นาง สมคิด บัวงาม
2.นาย อาทิตย์ สุนทรา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
71
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย วงศกร ต้นพิมพ์
2.เด็กหญิง ทิฆัมพร ชูกลิ่น
3.เด็กหญิง ปภาวี เผื่อแผ่
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
2.นางสาว กาญจนา พรมโสภา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com