#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
68
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ภาสดา
1.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
60.6
22
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิราณี เบ้าทอง
1.นางสาว บัวสอน อภัยศิลา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พิมชนก กันศัตรู
1.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
62
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง โสภา พรมภักดิ์
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
68
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
2.เด็กหญิง แว่ววรรณ บัวรัตน์
1.นาย ประกาศิต สมภาวะ
2.นาย พิศาลสิทธิ์ ทองคำ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com