#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
60.9
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ แสงสว่าง
1.นางสาว ชื่นนภา ชูใจ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
62
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กชาย กรวิชญ์ แสวงวงศ์
1.นางสาว ธัญพร จำปาแก้ว
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ยุวรรณดา เบ็ญมาศ
1.นาง สายสิน เพชรดา
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
66.25
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาแบน
1.เด็กหญิง ดวงพร ทองเกงลี้ย
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา ตองอ่อน
3.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ธงอาษา
4.เด็กชาย กรวิชญ์ แสวงวงศ์
5.เด็กชาย ศักดา โยธะชัย
1.นางสาว ชื่นนภา ชูใจ
2.นาย เพิ่ม ดวงเด่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com