#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
63
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย อัครพนธ์ เชื้อพันธ์
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
65
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ปภัสรา วะภา
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
68.45
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง มาริษา จันทีสุด
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com