#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
68
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย รัฐพงศ์ สายทอง
1.นาย สันติ ตาอุดม
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
63
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภัทรชนน ประพานศรี
1.นาย สันติ ตาอุดม
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
65
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อาทิตยา เพียงทอง
1.นาย สันติ ตาอุดม
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
68.3
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ชัชชนน สิงห์สร
2.เด็กชาย สาละวิน หอมทรง
1.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com