#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
67
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง พรรณิภา โพธิ์อุดม
1.นาย วีระชัย ดวงมาลา
2 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
64
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กชาย จตุพรพรรณ ดมอุ่นดี
2.เด็กหญิง สุนิษา ภาษี
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา เสนคราม
1.นางสาว เริงฤดี มีราคา
2.นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ดอกจันทร์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com