#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
63
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ศรัญญา ห่อทรัพย์
1.นางสาว ทิวาพร พิญญพงษ์
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
61
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ นิจาย
1.นางสาว ทิวาพร พิญญพงษ์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
64.6
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กชาย นพเดช กล่อมเกลี้ยง
2.เด็กชาย บารมี ไชยรบ
1.นาง ปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com