#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง อนิลธิตา โพธิ์อุดม
2.เด็กชาย บัณฑิต นะวะโลหะ
3.เด็กชาย ธิชานนท์ บุญศรัทธา
1.นาง ปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ศรัญญา ห่อทรัพย์
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ นิจาย
3.เด็กหญิง อนันตยา สาระพงษ์
1.นางสาว ปัทนางค์ บุญถา
3 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ทสิกา กัลยาเนียม
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ธรรมบุญ
3.เด็กชาย พีระ บุญศรัทธา
1.นาง พิชชา สุวรรณ์ไชยรบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com