#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
66.92
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย ณธีภัทร สังสัมฤทธิ์
2.เด็กชาย พีระพล นางวงค์
1.นาย สาคร คำหล้า
2 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
66
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง พรรวลัย หมื่นฤทธิ์
2.เด็กหญิง ประภาศิริ แก้วกันหา
3.เด็กหญิง สุกัญญา ฉลาด
1.นาง สมจิตร อันทรินทร์
2.นางสาว กนกวรรณ ศรบุญทอง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
66.25
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง นภาพร โพธิ์พุ่ม
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com