#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
62.12
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ชญานิน เที่ยงธรรม
1.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง พัชริดา บุญสิน
1.นาย สุเทพ จันทเขต
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
68
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง อรปรียา สีสิ้ว
1.นาง อัมพร จิตมั่น

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com