#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
69
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ธีระพล ศิริจันทร์
2.เด็กชาย อรรถพร ปักชอน
3.เด็กชาย รพีภัทร คมขำ
1.นาง เพชรรินทร์ ชูเกียรติ
2.นาง กนกวรรณ แสงทอง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
69
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กชาย ณัฐภัทร สอพอง
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
66.75
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ทนที
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com