#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
72
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ไหมทอง ปรางทอง
2.เด็กหญิง ณัฐพร หลักทอง
3.เด็กหญิง เจนนี่ วงษ์ป้อง
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ พงษ์ถิ่ง
2.เด็กชาย รัตนศักดิ์ นิละนนท์
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศุภศร
1.นาย มหาราช สายเนตร
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาการ
2.เด็กชาย วีรยุทธ นางวงค์
3.เด็กชาย ปิยพัฒน์ พงษ์กิ่ง
1.นาย มหาราช สายเนตร
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศุภศร
2.เด็กชาย ปรเดช นวนิล
1.นาง แสนสุดี เทศะบำรุง
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
77
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ณัฐชพน พาลี
2.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ ทองกล่ำ
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
6 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73.5
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ชัยมงคล พาลี
2.เด็กชาย จิรายุ ติงสะ
3.เด็กชาย ปองศักดิ์ คงสนิท
1.นาย บุญส่ง สายลาด
2.นาง สมบัติ หนองม่วง
7 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
74
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ปรียานุช โทศก
2.เด็กหญิง จินตนา ศิลาวงค์
1.นาย มหาราช สายเนตร
8 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78.33
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา ทุมดวง
1.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com