#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง อนิลธิตา โพธิ์อุดม
2.เด็กชาย บัณฑิต นะวะโลหะ
3.เด็กชาย ธิชานนท์ บุญศรัทธา
1.นาง ปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
88.5
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ศรัญญา ห่อทรัพย์
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ นิจาย
3.เด็กหญิง อนันตยา สาระพงษ์
1.นางสาว ปัทนางค์ บุญถา
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
63
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ศรัญญา ห่อทรัพย์
1.นางสาว ทิวาพร พิญญพงษ์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
61
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ นิจาย
1.นางสาว ทิวาพร พิญญพงษ์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ธันยาพร ท่อนทองแดง
2.เด็กหญิง พิมพ์ชนก กมลฤทธิ์
3.เด็กหญิง กนกพร ศิลารัตน์
4.เด็กหญิง วาสนา รัตนา
5.เด็กหญิง กัญญาณัฐ พงษ์ชาติ
1.นาง ปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ
2.นางสาว ปัทนางค์ บุญถา
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
73
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง อนันตยา สาระพงษ์
1.นางสาว ทิวาพร พิญญพงษ์
7 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.75
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กชาย ปกรณ์ คุณชาติ
1.นาย ปิยนนท์ ทองยุ้น
8 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ทสิกา กัลยาเนียม
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ ธรรมบุญ
3.เด็กชาย พีระ บุญศรัทธา
1.นาง พิชชา สุวรรณ์ไชยรบ
9 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
0
-
-
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กหญิง ศรัญญา วงษ์นิล
2.เด็กชาย พนธกร กล่อมเกลี้ยง
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บุญศรัทธา
1.นาง พิชชา สุวรรณ์ไชยรบ
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
64.6
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กชาย นพเดช กล่อมเกลี้ยง
2.เด็กชาย บารมี ไชยรบ
1.นาง ปรียากรณ์ ดำริมุ่งกิจ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com