#
สถานที่
ที่อยู่
ผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
แผนที่
1 โรงเรียนอนุบลศรีรัตนะ บ.สำโรงระวี ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33110 นางทิพาพร ศรีลามล 0887094789
2 โรงเรีียนบ้านตระกาจ บ.ตระกาจ ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรตนะ จ.ศรีสะเกษ นางสาวนวพร ขันทอง 0807984634
3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว บ.ศรีแก้ว ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นางสาวนวพร ขันทอง 0807984634
4 โรงเรียนบ้านปุน อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นางทิพาพร ศรีลามล 0887094787
5 โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นางทิพาพร ศรีลามล 0887094789
6 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ นางสาวนวพร ขันทอง 0807984634
7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีระเกษ นางทิพาพร ศรีลามล 0887094789

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ ณ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ โรงเรียนบ้านพิงพวยฯ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว โรงเรียนบ้านปุน โรงเรียนศรีแก้วพิทยา โทร ........................ อีเมล์ .....................
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66

โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
E-ACADEMIC V.1.3.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com